جلسه دمو Direct Debit

جلسه دمو Direct Debit با حضور آقایان مومن، نادری و فرجی و جمعی از مدیران شرکت و نمایندگان ادارات مختلف بانک معظ...

روز برنامه نویس

امروز روز کسانیه که با کلیدهای کیبورد به عنوان جادوگرهای دیجیتال، دنیا را متحول می‌کنند. ...