امــیــد تِــــک

جایی که منطق با جادو ملاقات می‌کند

در امــیـد تــک درباره آیــنــده‌ای روشن و هیجان‌انگیز صـحـبت می‌کنیم که در آن فناوری و خــلاقـیـت به دسـتــاوردهـای بی‌سابقه‌ای می‌انجامند و به عنوان رهبران فناوری در صنعت بـانـکــداری دیـجـیـتـال، بـه دنبال تعیین استانداردهای جدید و خلق ابــزارهــای هــوشمندی هستیم که فرایندهای قدیمی و سنتی را دستخوش تغییری عظیم و کارآمد کند.

از طــراحــی محـصـولات نــوآورانــه تا ایـجــاد راهـکـارهـای امـنـیتی پیشرفته با هدف تضمین اعتماد، سهولت و کارآیی در حوزه بانکداری قدم در این راه نهادیم.

ما در شرکت امید تک اعـتـقـاد داریـم که با پیشرفت فناوری و تمرکز بر نوآوری، می‌توانیم به عنوان پیشوازی در جهت تغییرات مثبت در صنعت بانکداری باشیم. چشم‌انداز ما این است که به وسیـلهٔ تـولید نرم‌افزارهای بانکی برتر به دنیایی از امکانات نوین در این حوزه وارد شویم و برای افراد و کسب‌وکارها تجربهٔ مثبت و متمایزی را خلق کنیم.

ماموریت و ارزش‌ها

ماموریت

ما در شرکــت امـیـد تـک با حـفـظ ارزش‌هـایـمـان یعـنـی نــوآوری، کـیـفـیـت و امنیت به عنوان یک رهبر در زمینه تولید نرم‌افزارهای بانکی، متعهد به ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و کارآمد برای حوزه بانکی هستیم. هدف ما ارتقاء تجربه مشتریان، بهبود عــمـلـکرد نـظــام‌هــای بـانـکی و همچنـیــن راهبری تحول دیجیتال است.

ارزش‌ها

ما با افتخار ارزش‌هایی را به عنوان ستون‌های اصـلــی کــارهــای خــود قــرار داده‌ایـم کـه در هر تصمیمی، هر فعالیتی و در تمام تعاملات کاری ما حاکم هسـتـنـد. ایـن ارزش‌هــا نـه تنها به ما کمک می‌کنند راه درست را انتخاب کنیم، بلکه اساسی‌ترین جنبه‌های فرهنگ سازمانی ما نیز محسوب می‌شوند.

معرفی مدیران

جواد سرور

مدیر عامل

بهنام شفقی

رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

قاسم نمازی

عضو هیئت مدیره

رضا عیوضی

عضو هیئت مدیره

مجید قلی پور

عضو هیئت مدیره

امــیــد تِــــک در یــک نـگـاه

1371
سال تائسیس
140
تعداد پرسنل
39
کل محصولات
17
محصولات در حال پشتیبانی