ســامــانه یـکپارچه مــدیـریــت اطلاعات

سامانه سیما نسخه بومی سازی شده نرم افزار هوش تجاری (Oracle Business Intelligence) می باشد

در این سامانه امکان ساخت انواع گزارشات آماری، فرم های پارامتریک در محیط های موضوعی متفاوت، داشبوردهای مدیریتی و شاخص‌های تحلیلی؛ به منظور دسترسی به گزارشات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن فراهم شده است.

ویــژگی‌های ســـامــانه سیما

ارائه گزارشات

مدیران بانک در سطوح مختلف در تصمیم گیری و تعیین خط مشی، به منظور حفظ منافع سازمان نیازمند ثبت درخواست از طریق جریان فرایندی سامانه سفیر و سپس بررسی توسط تیم داده کاوی بوده‌اند.

بدیهی است این امر به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی انتقال کامل مفاهیم و مشکلات فنی موجود در مسیر ایجاد گزارش منجر به ایجاد فرایندی زمان‌بر می‌گردد.

اما با استقرار سامانه سیما، کاربران بانک به کمک دانش کسب و کاری خود و با استفاده از آموزش و مستندات ارائه شده اقدام به ایجاد گزارش مورد نیاز در مدت زمان بسیار کمی می‌کنند،این مهم منجر به ارائه گزارش و پاسخ دهی سریع بانک به مراجع نظارتی و کنترل کننده نیز می‌شود.

حذف منابع داده ای جزیره ای

سامانه سیما، به عنوان یک مرجع  یکپارچه جهت اخذ گزارشات هم‌سو و فاقد مغایرت، گام مهمی در راستای جلوگیری از تولید آمارهای متفاوت به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و حذف داده های کثیف ]که با قواعد کسب و کاری بانک در تناقض است[ برداشته است.

ایجاد داشبورد های مدیریتی

داشبورد های مدیریتی سامانه سیما (ارزشگذاری مشتریان، داشبورد های طرح تحول ،اتباع و ....) به سبب استفاده از داده های مربوط به زمان گذشته و حال(real time) می‌تواند به عنوان یک بازوی مهم در امر تصمیم سازی مدیران ارشد بانک موثر باشد.

امکان ساخت گزارش های شخصی سازی شده

ساخت گزارش های آماری بر اساس نیاز های خاص خطوط کسب و کاری هر واحد بانک یکی از مهم ترین دستاورد های پروژه تولید سامانه سیما است.

افزایش امنیت اطلاعات

سامانه سیما با حذف فرآیند های درخواست مربوط به گزارش های محرمانه بانک، به ویژه گزارش های حاکمیتی، تا حد زیادی از افشای اطلاعات مهم جلوگیری نموده است.